Rakamlarla Content Marketing

Rakamlarla Content Marketing

“İçerik pazarlama”, son birkaç yıldır firmaların pazarlamalarında kullandıkları etkili yöntemlerden biri. Yapılan araştırmalar, içerik pazarlamaya ayrılan bütçe ve zamanın, kısa sürede faydaya dönüştüğünü ve bu faydanın ölçümlenebildiğini gösteriyor. İşte bazı araştırmalardan yansıyan önemli sonuçlar…

Büyük B2B organizasyonlarının %93’ü marka oluşturma ve talep yaratmak için içerik pazarlamaya güveniyor. (Content Marketing İnstitute)

Firmaların %62’si içerik pazarlama işleri için dış kaynak kullanmaktadır. (Mashable)

Tüketicilerin %61’i özel içerik üreten firmalardan satın alma yapma konusunda daha istekli olduklarını belirtmişler.(Custom Content Council)

Pazarlama direktörlerinin %78’i özelleştirilmiş içeriğin pazarlamanın geleceği olduğunu düşünüyorlar. (Hanley-Wood Demand Media)

Tüketicilerin %58’i editöryal içeriğe güvenmektedirler. (Nielsen)

Tüketicilerin %60’ı markaların sitelerinde özelleştirilmiş içerikleri okuduktan sonra marka hakkında daha pozitif hissediyorlar. (Content+)

İçerik pazarlama, geleneksel pazarlamaya göre %62 daha az maliyetli ve 3 kat daha fazla talep yaratıyor. (Demand Metric)

İçerik pazarlamayı benimseyen web sitelerinin dönüşüm oranları benimsemeyenlere göre 6 kat daha fazladır. (%2,9’a %0,5). (Aberdeen Group)

İnsanların markaları sosyal medyada takip etmelerinin ana sebebi ilgilerini çeken içerikler sunmalarıdır. (Content+)

Dalının en iyileri olan firmaların son 12 ay içerisinde içerik pazarlama temelli talep yaratım sayılarını %18 geliştirdiler. (Aberdeen Group)

2019-04-21T08:17:24+00:00